انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی46,809ریال ↓101400/02/2813:37
1سامانه سنا246,614ریال ↑4051400/02/2811:20نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک سپه46,809ریال ↓101400/02/2810:51
3بانک مرکزی46,576ریال ↓101400/02/2810:26
4بانک ملت46,809ریال ↓101400/02/2810:14
5بانک پارسیان46,576ریال ↓101400/02/2810:09