انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی44,399ریال ↓263ساعت 13:06
1سامانه سنا301,862ریال ↓2,071ساعت 11:17نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان44,178ریال ↓262ساعت 10:36
3بانک ملت44,399ریال ↓263ساعت 9:38
4بانک مرکزی44,178ریال ↓262ساعت 9:33
5بانک سپه44,662ریال ↓1751401/05/2509:55