انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان46,056ریال ↓83ساعت 11:37
1بانک مرکزی46,056ریال ↓83ساعت 10:33
2بانک ملت46,286ریال ↓84ساعت 10:13
3بانک سپه46,286ریال ↓84ساعت 10:09
4سامانه سنا481,346ریال ↑1,012ساعت 10:09نرخ میانگین وزنی بازار
5بانک ملی46,370ریال ↓11403/02/0314:48