انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا136,826ریال ↑2531398/02/0411:27نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه41,352ریال ↓2061398/02/0411:10
2بانک پارسیان41,146ریال ↓2421398/02/0411:10
3بانک ملت41,352ریال ↓2061398/02/0411:09
4بانک مرکزی41,146ریال ↓2051398/02/0411:07
5بانک ملی41,595ریال ↓131398/02/0211:28