انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا287,126ریال ↑4,3061400/09/1112:41نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی45,682ریال ↑921400/09/1110:51
2بانک ملی45,818ریال ↑1871400/09/1012:02
3بانک پارسیان45,590ریال ↑1861400/09/1011:27
4بانک ملت45,818ریال ↑1871400/09/1009:57
5بانک سپه45,818ریال ↑1871400/09/1009:50