انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا126,000ریال ↑2,0001398/04/2711:47نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی42,629ریال 0 1398/04/2711:34
2بانک سپه42,753ریال ↓1011398/04/2611:19
3بانک پارسیان42,540ریال ↓1011398/04/2611:18
4بانک ملت42,753ریال ↓1011398/04/2611:17
5بانک ملی42,845ریال ↓431398/04/2411:58