انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی46,444ریال ↓132ساعت 12:47
1بانک سپه46,444ریال ↓132ساعت 12:43
2بانک پارسیان46,213ریال ↓131ساعت 11:34
3بانک ملت46,444ریال ↓132ساعت 10:30
4بانک مرکزی46,213ریال ↓131ساعت 9:50
5سامانه سنا275,000ریال 0 1399/12/0615:50نرخ میانگین وزنی بازار