انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا132,077ریال ↑7,638ساعت 12:34نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی41,968ریال ↑26ساعت 10:28
2بانک سپه42,152ریال 0 1397/12/0112:27
3بانک پارسیان41,942ریال ↑1721397/12/0112:16
4بانک ملی42,152ریال ↑1731397/12/0112:15
5بانک ملت42,152ریال ↑1731397/12/0112:14