انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا131,047ریال ↑4,711ساعت 12:34نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه41,732ریال 0 1397/12/0112:27
2بانک پارسیان41,942ریال ↑1721397/12/0112:16
3بانک ملی41,731ریال ↑1721397/12/0112:15
4بانک ملت41,732ریال ↑1711397/12/0112:14