انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)67,798ریال ↓386ساعت 12:52
1بانک ملی11,494ریال 0 ساعت 12:40
2بانک پارسیان11,437ریال 0 ساعت 10:22
3بانک مرکزی11,437ریال 0 ساعت 10:20
4بانک ملت11,494ریال 0 ساعت 10:01
5بانک سپه11,494ریال 0 ساعت 9:55
6سامانه سنا66,388ریال ↑5,4121400/04/1712:10
7سامانه سنا56,713ریال 0 1400/04/0312:59حواله