انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا67,918ریال ↑4,718ساعت 13:37
1بانک مرکزی11,437ریال 0 ساعت 10:41
2بازار تهران (اسکناس)66,836ریال 0 1400/01/2516:39
3بانک ملی11,494ریال 0 1400/01/2512:21
4بانک پارسیان11,437ریال 0 1400/01/2512:10
5بانک ملت11,494ریال 0 1400/01/2510:08
6بانک سپه11,494ریال 0 1400/01/2510:02
7سامانه سنا71,200ریال ↑5,2001399/11/2314:46حواله