انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)109,463ریال 0 1401/12/2813:00
1بانک پارسیان11,437ریال 0 1401/12/2811:31
2بانک ملت11,494ریال 0 1401/12/2811:28
3بانک سپه11,494ریال 0 1401/12/2810:19
4بانک مرکزی11,437ریال 0 1401/12/2809:44
5بانک ملی11,494ریال 0 1401/12/2412:05
6سامانه سنا115,280ریال ↑31,7041401/12/1812:47