انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان38,135ریال 0 ساعت 10:09
1بانک ملت37,944ریال ↑113ساعت 9:50
2بانک سپه37,944ریال ↑113ساعت 9:44
3بانک ملی37,641ریال ↓161399/10/2913:18