انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی5,862ریال 0 ساعت 12:15
1سامانه سنا32,454ریال ↓2,001ساعت 10:48نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان6,442ریال 0 ساعت 10:06
3بانک ملت6,410ریال 0 ساعت 10:03
4بانک سپه6,410ریال 0 ساعت 10:01