انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا38,870ریال 0 ساعت 16:14نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملی5,610ریال 0 ساعت 14:35
2بانک پارسیان6,165ریال ↑9ساعت 12:06
3بانک ملت6,134ریال ↑9ساعت 10:07
4بانک سپه6,134ریال ↑9ساعت 10:00