انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان5,815ریال 0 ساعت 11:14
1بانک ملت5,786ریال 0 ساعت 9:44
2سامانه سنا61,478ریال ↓79ساعت 9:28نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک سپه5,786ریال 0 1403/02/3010:41
4بانک ملی5,279ریال ↓11403/02/0314:48